رنگین کمانی ...

بارانکهمیآید

        رنگینکماناستچشمهایتو

 رنگینیزیرکمان!

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
صداقت

سلام استاد خسته نباشید . حالتون که خوبه؟ یه مدتی ازتون خبرنداریم کار کتاباتون به کجا رسید؟

مرید (مسلم نیکرو )

شعری برای دوستی که به مکه رفته بود سرودم و با کتاب خسی در میغات جلال تقدیمش کردم که برایش یادبودی از من باشد و برای شما که برایم عزیزترینید . در این پرده دوباره به سراغتان خواهم آمد . بر بزرگیتان درود ..... مرید اگر به دیدار یار آمدی چه باک به مکه رود کعبه و دوباره باز آید

مرید (مسلم نیکرو )

شعری برای دوستی که به مکه رفته بود سرودم و با کتاب خسی در میغات جلال تقدیمش کردم که برایش یادبودی از من باشد و برای شما که برایم عزیزترینید . در این پرده دوباره به سراغتان خواهم آمد . بر بزرگیتان درود ..... مرید اگر به دیدار یار آمدی چه باک به مکه رود کعبه و دوباره باز آید

روزمرگی ها

زیر رنگینی چشمانم تیر غصه هایی سیاه آخته به خونابه ای سرخ حتی کمان بالایش را یارای رها کردنش نیست...

احمد

سلام چایی میخوام... دلم نه! شاید فقط دستام!