بیچارگی ...

شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد

ماده گرگی  دل اگر از سگ چوپان ببرد  !!!!!!!!!!!!

/ 4 نظر / 58 بازدید

شعر كوتاه ولي حرف به اندازه ی كوه بايد اين قائله را "آه" به پايان ببرد شب به شب قوچي ازين دهكده كم خواهد شد ماده گرگي دل اگر از سگ چوپان ببرد!

داریوش یزدانی

سلام استاد حال و احوال شما به گفته ی شاعر : هم غم گرگ می دهد آزارم هم غم میش ، چکنم با دل خویش چکنم با دل خویش ...

mahdieh

salam ostad gofte bodin k file jozve ro baramon mizarim motasefaneh hanoz nazshtin key mizarinesh ?????