من و استاد شهباز سلمانی ...

shirgah savadkoohشیرگاه در سواد کوه

چقدر لحظات خوبی بود !!!! مثل همیشه که پیش شهبازم ...

/ 5 نظر / 88 بازدید

خدايتان براي هم نگاهتان دارد

غریب

سلامم را تو پاسخ گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی...

رضا فضل اله نژاد

جیگر هر دوتون رو... تا کور شوند حاسدان و بخیلان؛ که هم تو دانی و هم من...

ونوس

گویی در کنار هم بی قید وآزاد از دغدغه های زندگی برای ملکوتیان آغوش گشاده اید شادیتان مستدام ودوستیتان ابدی

سارایا

چقدر شادی برازنده تو هست