سلطان رفت ...

حضرت استادی جناب جلیل شهناز ،امپراطور تار وسه تار ایران وداع کرد...

... به این روزگار!!!

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران ...

/ 3 نظر / 39 بازدید
گاگی

اینو ببین .دل منم براش تنگ شده بود. http://www.8pic.ir/images/34694792601479160185.jpg

گاگی

دفتر من و عباس بود اون عکس سر نوری پاساژ کامپیوتر