اندکی دیوانگی بد نیست...

به قول یکی از دوستانم - مثل چی دارم کار میکنم - آماده برای نمایشگاه خوشنویسی / نقاشی خط /  تالیف کتاب درسی دانشگاهی  /  ترجمه آزاد  و ... بماند ! بد جوری اینترنتی نبودم تو این چند وقت. 

 اندکی دیوانگی بد نیست.

کفش‌هایت را بکَن در برف

دست‌هایت را بزن در ابر

در خیابان، چشم‌هایت را به زیبایی

در بیابان، گوش‌هایت را به خاموشی..

گاه‌گاهی در زمستان گوشه در را برای باد

خیره شو در حالت قندیل‌ها گاهی.

ماه را از شاخه‌ها آزاد

ذهن را از حرف‌ها خالی.

گوشی‌ات را گاه روی میز جا بگذار

با خودت بنشین

از خودت بشنو

در خودت گاهی تکلّم کن.

روح را بی‌تاب‌تر از قبل

عشق را پُرشورتر از پیش.

اندکی دیوانه‌تر بد نیست!

شعر از استاد سید علی میر افضلی

/ 5 نظر / 25 بازدید
سید

سلام جالب بود..

علیرضا

خیره ام در حالت قندیل ها گاهی و دائم روی لب تکرار بی تابی!

رضا فضل اله نژاد

کار شما اصولن درسته قربان!!!! موفق باشی

عذرا

اینجا کسی با خویش نیست!

ونوس

استادم سلام واقعا شما به کلمات رنگ وبوی اسمانی وعرفانی میبخشید شما لایق بهترینها هستید.