اینجا کسی با خویش نیست...

درود به رندی که چون پیاله گرفت , نخست یاد حریفان خسته جان افتاد...

» مراعات کنید .. :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» روزن ... :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» همه چیز سرجایش هست ... :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» خدا را خبر کنید ... :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» سلطان رفت ... :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» هنوز زنده است ... :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» هرکاری کردم برای ایران زود بود ... :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» آگاه ز هر بگو مگوی هم ... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» شکواییه ... :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزُ شب حیات ِ مرا کفاف می دهد ... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» حضرت استاد محمد رضا شجریان ... :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» هرکه باران باشد ... :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» تولد پدرم ... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» من و استاد شهباز سلمانی ... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» ذات هنر زبان اعتراض است ... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» قاف ... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» نامه های مونس (شماره ی 19) :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» اصل همه عاشقی ... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» گاه بی‌خوابی ... :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» نامه های مونس (شماره ی 9) ... :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» سالی دیگر... :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» نامه های مونس ... :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» اندکی دیوانگی بد نیست... :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» کردی برقص ... :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» یکی بود یکی نبود ... :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» درد می‌کند نبودنت ... :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» نوستالژی (‌کودکی) ... :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» یک آرامش چند لحظه ای ... :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» از اکبر و رضا ... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» لحظه های شاید تغییر ... :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» قناریم مُرد ... :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» اولین روز سنه 90 13خورشیدی ... :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» قرار روزهای پیری ... :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» اینجادانشگاه پروتوریاست ... :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» یه مسافرت ... :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» مرز سی سالگی ... :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» آبادی خدا ... :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» پاکتش را بدهید ... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» و اما تو ای حسین ... :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» اما تو روزگار ... :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» انگار باید برم ... :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» باد اگر آمد ... :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» یک خاطره به یاد ماندنی ... :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» یه کمی بی خودی ... :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» راستی خبرت بدهم ... :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» هیچ کس نیست ... :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» دارد اندر هر رگم لیلى مقام ... :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» دل ت ن گ ی ... :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» و آویشن حرمت چشمان تو بود ... :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» این شب به یاد ماندنی ... :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» نیاز ... :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» خودم فرش زمینت باشم ای دل ... :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
» یک حادثه ی عجیب ... :: پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩
» ت ل خ ت ری ن وداع ... :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» اینجا هیچکس نیست ... :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» ناشیانه ترین کارها ... :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نت دلتنگی ... :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تقدیریه ... :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» واژه ها هنوز هستند ... :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تعجبی نیست ... :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» سالی که گذشت ... :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» خیلی گذشته است ... :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» شمایی که نداشتمتان ... :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» صد هزارمین دیدار ... :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸
» رنگین کمانی ... :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» چونان پسری ناخلف ... :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» تصنیف ناگفته هایت ... :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» چه خبره ؟... :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» دریغ آن روزها ... :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» تولد مکتب دلدادگی ... :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» آب یادت نرود ... :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» بی قراری ها ... :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» دیوارها بد منظرند ... :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» یک ابدیت خدا ... :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» بی تابانه ... :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» حال وهوای نگفتنی ... :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» ازدست تو خواهد رفت... :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸